Bandexamens Taekwondo 9-4-2013

Bandexamen taekwondo dinsdag 9 april 2013

Tijdens de taekwondo-lessen geeft trainer Alí Tapia aan wie op bandexamen mag gaan. Voor het bandexamen bedragen de kosten € 15,-. Dit is inclusief band en diploma en 1 herexamen.

Uiterlijk donderdag 4 april 2013 dienen de kandidaten bij de ontvangstbalie van Sportcentrum Tapia het examengeld te voldoen en dient men het taekwondo-paspoort in te leveren. Dit kan uiterlijk donderdag 4 april 2013 omdat de diploma’s en andere administratieve taken gereed dienen te zijn voordat het examen begint.

Men dient zelf zorgen voor voldoende breektestmateriaal. Tijdens het examen draagt men een schoon dobok, heeft men schone voeten en gedraagt men zich volgens de dojangregels. Indien je zelf geen partner hebt dan wijst de examencommissie een andere kandidaat aan als partner.

klik hier voor de exameneisen

Tijdens het examen dienen ook de familie en belangstellenden zich rustig en respectvol te gedragen. Wij hopen dat u eraan denkt dat het voor jonge kinderen erg moeilijk is om lange tijd rustig langs de kant te blijven zitten!

De taekwondolessen komen op deze dag te vervallen i.v.m. de examens!

Datum:         Dinsdag 9 april 2013 Bandexamens

Tijd:              17:00 uur

Plaats:         Sportcentrum Tapia

Troelstrastraat 15, 5344 GK Oss

Voor info: Alí Tapia 06-53486835 – bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur