TCR plastics sponsort het Stijlteam van Tapia!!

In navolging van andere sporters hebben de ouders van Melia Hus een zogenaamde crowdfunding opgestart om het trainings- en wedstrijdprogramma van hun dochter te financieren. “wij zijn sport’ heeft TCR plastics in de persoon van Gert Struijk met de familie Hus in contact gebracht en Frank Hus op zijn beurt heeft het contact tussen Gert Struijk en Sportcentrum Tapia gelegd.

Na een gezellige en open ontmoeting kregen we een verrassend telefoontje, TCR wilde naast de reeds toegezegde ondersteuning van Melia ook de talenten van Sportcentrum ondersteunen. Daar zijn we natuurlijk superblij mee.

We zijn Gert Struijk van TCR plastics heel dankbaar voor het vertrouwen en kijken uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking!

Talentensponsoring TCR TSTapia